Velkommen til Per H. Stokke

 

Vi er et mindre maskinentreprenørfirma som har ambisjoner om å bli større. Firma ble etablert høsten 1992 under navnet Per H. Stokke & Co AS med noen av de ansatte på eiersiden. I dag eies firma av Per H. Stokke.

Vårt firma driver tradisjonell maskinentreprenørvirksomhet med hovedvekt på tomteopparbeidelse, veibygging og kommunaltekniske arbeider. Vi utfører denne typen oppdrag i området mellom Drammen og Oslo for både private og offentlige oppdragsgivere. Firma har sentralgodkjenning i tiltaksklasse 3 for denne typen oppdrag.

Bedriften er medlem av MEF (Maskinentreprenørenes forbund), er godkjent som lærebedrift i anleggs- og bergfagene, og medlem av Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene.

Vi har fokus på HMS (Helse, miljø og sikkerhet) og dette prioriteres i alt vårt arbeid. Vi har dyktige fagarbeidere, og legger vekt på god kvalitet til riktig tid og riktig pris.

VI TAR JOBBEN GRAV-ALVORLIG!

 

 

Per H. Stokke ©2011